การอบรมให้ความรู้นักเรียน “การเฝ้าระวังความรุนแรงบนโลกออนไลน์” Cyberbully

โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับ องค์กรแพลนฯ บริษัท ดีแทค และสภาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน “การเฝ้าระวังความรุนแรงบนโลกออนไลน์” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ระหว่าง วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563