กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์

โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมกับธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและสัปดาห์ส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารสิริพัฒน์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563