กิจกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม “ล้อมรั้วด้วยรัก” ในหัวข้อ ขอบคุณนะ…ที่ทำให้ฉันเป็นคนใหม่  นี้  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาบุคลลิกภาพให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  โดยมีทีมงานจากหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้…  ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563