กิจกรรม DayCampลูกเสืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม DayCamp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยเชิญวิทยาการมาให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้ปฎิบัติ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25363