กีฬาสีแผนกอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562

แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศจ.อรรถพงษ์  กมลรัตน์  ผู้จัดการเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ   ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563