ค่ายรักรังษีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมค่ายรักรังษีฯ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมี ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563