ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip Tetra) รอบที่ 2

ทางโรงเรียนรังษีวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย ออกหน่วย มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip Tetra)ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา(รอบที่ 2)  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563