นมัสการพระเจ้าบุคลากรคริสเตียน

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดนมัสการพระเจ้าของบุคลากรคริสเตียน ประจำเดือนสิงหาคม  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เทศนาโดย ศจ.สมนึก  ปินตาดวง ในหัวข้อ Together (ฟิลิปปี 2:1-5) ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. – 17.00 น.