นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียนรังษีวิทยา ครบ 72 ปี

โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 72 ปี โดยมี ศาสนาจารย์ วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา  นางดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวต้อนรับ-ขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และศาสนาจารย์ อรรถพงษ์ กมลรัตน์ ผู้จัดการเป็นผู้มอบเงินสนับสนุนพันธกิจคริสตจักรที่ 1 ฝาง โดยในการนมัสการได้จัดขึ้น ณ คริสตจักรที่ 1 ฝาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563