ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ภายนอก) ปี 64_001 – Copy