ผลสอบชิงทุนโครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ม.1 (ภายนอก) ปี 64