ผลสอบชิงทุนโครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ม.4 (ภายนอก) ปี 64