พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมี ศาสนาจารย์สยาม  ม่วงศักดิ์  มาเป็นผู้เทศนาและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน  ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563