รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

                    รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นอนุบาล

เตรียมอนุบาล 1       เตรียมอนุบาล 2        เตรียมอนุบาล 3     เตรียมอนุบาล 4

ระดับชั้นอนุบาล 1                          ระดับชั้นอนุบาล 2                  ระดับชั้นอนุบาล 3    

—————————————————————————————————-

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      

 • ป.1/1                                              ป.2/1                                         ป.3/1
 • ป.1/2                                              ป.2/2                                         ป.3/2
 • ป.1/3                                              ป.2/3                                         ป.3/3
 • ป.1/4                                              ป.2/4                                         ป.3/4
 • ป.1/5                                              ป.2/5                                         ป.3/5
 • ป.1/6                                              ป.2/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 • ป.4/1                                               ป.5/1                                         ป.6/1
 • ป.4/2                                               ป.5/2                                         ป.6/2
 • ป.4/3                                               ป.5/3                                         ป.6/3
 • ป.4/4                                               ป.5/4                                         ป.6/4
 • ป.4/5                                               ป.5/5                                         ป.6/5

หมายเหตุ : รายชื่อการแบ่งกลุ่ม A และ B อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

—————————————————————————————————-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       

 • ม.1/1                                               ม.2/1                                         ม.3/1
 • ม.1/2                                               ม.2/2                                         ม.3/2
 • ม.1/3                                               ม.2/3                                         ม.3/3
 • ม.1/4                                               ม.2/4                                         ม.3/4
 • ม.1/5                                               ม.2/5                                         ม.3/5
 • ม.1/6                                               ม.2/6                                         ม.3/6
 • ม.1/7                                               ม.2/7                                         ม.3/7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ม.4/1                                               ม.5/1                                         ม.6/1
 • ม.4/2                                               ม.5/2                                         ม.6/2
 • ม.4/3                                               ม.5/3                                         ม.6/3
 • ม.4/4                                               ม.5/4                                         ม.6/4
 • ม.4/5                                               ม.5/5                                         ม.6/5
 • ม.4/6                                               ม.5/6                                         ม.6/6
 • ม.4/7                                               ม.5/7                                         ม.6/7