ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนรังษีวิทยา โดย ผู้อำนวยการ นางดารา ปัญญาพฤกษ์ คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง และพระนางสามผิว และอาคารมงคลศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563