อัพเดทรายชื่อนักเรียน ม.1(แบบคัดแยกห้องและคัดแยกกลุ่ม)

รายชื่อนักเรียน ม.1 (แบบคัดแยกห้องและคัดแยกกลุ่ม)

รายชื่อนักเรียน ม.1 (แบบคัดแยกห้อง)

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/4

ม.1/5

ม.1/6

ม.1/7

 

รายชื่อนักเรียน ม.1 (แบบคัดแยกกลุ่ม เลขที่ คี่-คู่)

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/4

ม.1/5

ม.1/6

ม.1/7

 

หมายเหตุ:ข้อมูล ณ วันที่ 6/7/2563