โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 235 คน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563