โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมบริจาคโลหิต

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 20  กรกฎาคม  2563