พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2563  โดยมี ศาสนาจารย์ ดร.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา เรื่อง “การเรียนรู้จักชีวิตและการทำพันธกิจของท่านเปาโล” ซึ่งในปีการศึกษา 2563  มีบุคลากรเษียณอายุงานจำนวน 12 ท่าน ได้จัดขึ้น  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564