นมัสการเนื่องในวันระลึกโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสนาจารย์สวรรค์ ดาวเรือง เป็นผู้เทศนา เรื่อง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565