กิจกรรมโรงเรียนรังษีวิทยา

06-04-61 พิธีรดน้ำดำหัวและแสดงความชื่นชมยินดี
10-04-61 พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส
13-04-61 คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน