ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมสำหรับนักเรียน
กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมทั่วไป
  • 02 ก.พ. 2561 กีฬาสีอนุบาล
  • 06 ก.พ. 2561 ประชุมประจำเดือน
  • 09 ก.พ. 2561 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6
  • 16 ก.พ. 2561 พิธีปัจฉิมโอวาท ประจำปีการศึกษา 2560
  • 17 ก.พ. 2561 พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
  • 24 ก.พ. 2561 สอบ GAT-PAT