ระดับชั้นมัธยมศึกษา

09-02-60 ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
20 -01-60 ค่ายพักแรมลุกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
18-01-60 ค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
17-01-60 ค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
05-09-59 แนะแนวการศึกษาต่อ
17-08-59 อบรมนายหมู่ลูกเสือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
16-08-59 Music For Mom
15-08-59 แนะแนวการศึกษา
10-08-59 คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟงเจี๋ย ประเทศไต้หวัน มาทัศนศึกษา
21-07-59 แนะแนวโครงการ "การเมืองเป็นเรื่องของเรา" จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27-06-59 กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่
24-06-59 กิจกรรมสัปดาห์ต้านภัยยาเสพติด
15-06-59 เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
09-06-59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
28-05-59 ค่ายจุดประกายรังษีฯ ระดับมัะยมศึกษาปีที่ 4
23-05-59 ค่ายจุดประกายรังษีฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
26-04-59 ร่วมบริจาคโลหิต
13-01-59 โครงการแนะแนวภาษาอังกฤษ