ตราประจำโรงเรียน


เครื่องหมาย /ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ตรา รูปวงกลม ๒ วงซ้อนกัน ดังนี้ วงนอกเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔.๕ เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓.๕ เซนติเมตร ระหว่างเส้นรอบวงทั้งสอง ด้านบน เขียนชื่อ โรงเรียนรังษีวิทยา ด้านข้างซ้ายและขวา มีช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๑ ช่อ ด้านล่าง เขียนชื่อ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวงกลมมีคำขวัญโรงเรียน คำว่า สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ มีประกายรัศมีออกมาจากไม้กางเขนที่อยู่เหนืออักษรย่อ ร.ว. พร้อมพระคัมภีร์ ใต้พระคัมภีร์มีปีที่ก่อตั้งโรงเรียน ค.ศ. ๑๙๔๘