อภิบาล

21-12-59 ร่วมแสดงความเสียใจกับ น.ส.เข็มอัปสร ซีคำ ที่สูญเสียคุณพ่อ
15-19-59 ร่วมแสดงความเสียใจ กับ อ.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นทีรัก
14-09-59 บริษัท สยามสไมล์มอบเงินเคลมสินไหมทดแทน ให้คุณรัตน์ ดวงทิพย์
16-07-59 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณ ศิริมงคล เสละคุณ
06-07-59 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้อยสุวรรณ์
23-26-59 ร่วมแสดงความเสียใจ กับนายวรวุฒิ ชิราวุธ นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ที่สูญเสียคุณพ่อ
17-06-59 ร่วมแสดงความเสียใจกับ คุณรัตน์ ดวงทิพย์ ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
04-06-59 ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.มาฆะสิริ แสงดอก ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
05-06-59 เยี่ยมให้กำลังใจ นางวงค์เดือน งูขาว แม่บ้าน
05-06-59 เยี่ยมให้กำลังใจ อ.รัตนา สิงห์คำ ครูแผนกอนุบาล
26-05-59 ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.จักรกฤษณ์ นาคเสน ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
21-05-59 ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.กุลยารัตน์ คนายุทธพงษ์ ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
10-05-59 ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว Mr. Jack Eilliot
23-04-59 ร่วมแสดงความเสียใจ กับ อ.บรรจง ไชยราช ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
20-04-59 ร่วมแสดงความเสียใจ กับ อ.ชนาเมธ ปานทอง ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
23-03-59 แสดงความยินดี กับ อ.สุรีย์พร จันทร์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่