กิจกรรมโรงเรียน

17-02-61 พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
17-02-61 พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2560
16-02-61 พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนรัะดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
16-02-61 พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
14-02-61 ด้วยรักและผูกพัน
09-02-61 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6
06-02-61 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
03-02-61 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ 42
02-02-61 กีฬาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560
30-01-61 ร่วมสัมมนา หัวข้อ มรดกและความหวัง
30-01-61 ร่วมงานปฎิรูปการศึกษา
25-01-61 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
24-01-61 ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
24-01-61 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
23-01-61 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3
23-01-61 มอบทุนการศึกษา
18-01-60 กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39
16-01-61 ครูดีเด่น ประจำปี 2561
16-01-60 วันครูฝาง ประจำปี 2561
15-01-60 ประกวดร้องเพลง งานฤดูหนาวอำเภอฝาง
15-01-60 กิจกรรม DayCamp ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
13-01-61 โครงการค่ายวิชาการ
13-01-60 วันเด็กสู่ชุมชน ประจำปี 2561
12-01-60 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
12-01-60 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับปฐมวัย
09-01-61 เด็กหญิงมนธกานต์ แซ่หล่อ ได้รับรางวลชนะเลิศคัดลายมือภาษาจีน
09-01-61 มอบรางวัลจัดบอร์ด
04-01-61 อวยพรส่งความสุขหน่วยงานต่างๆ
04-01-61 สนับสนุนของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
27-12-60 สนับสนุนของขวัญโรงเรียนแกน้อย
27-12-60 ส่งความสุข เนื่องในเทศกาลคริสตมาส
26-12-60 เยี่ยมเยียน
26-12-60 อวยพรส่งความสุข
25-16-60 มอบเงินสนับสนุน โครงการ "ก้าวคนละก้าว"
23-12-60 มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
22-12-60 คริสตมาสผู้ปกครอง
22-12-60 คริสตมาสนักเรียน
21-12-60 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
21-12-60 อธิษฐานเผื่อข้าวใหม่
21-12-60 IEP OPEN HOUSE
20-12-60 วิ่งรณรงค์รับบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว
19-12-60 นมัสการพระเจ้า เนื่องในเทศกาลคริสตมาส
19-12-60 ร้องเพลงอวยพร เนื่องในเทศกาลคริสตมาส
17-12-60 ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
16-12-60 สนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว
16-12-60 RSV มินิมาราธอน ครั้งที่ 20
14-12-60 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รางวัลกรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 39
13-12-60 มอบของขวัญ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส
13-12-60 โครงการปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
11-12-60 กรีฑาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 39
09-12-60 ทัศนศึกษา โครงการ "ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร"
08-12-60 นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
08-12-60 ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียน IEP ระดับปฐมวัย
07-12-60 ค่าย DayCamp ลูกเสืออากาศ
06-12-60 กิจกรรมการเรียนการสอน
05-12-60 ทีม Dancercise ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Dance of the year
04-12-60 พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร
25-11-60 ค่าย DayCamp ลูกเสือสมุทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
24-11-60 พิธีถวายราชสดุดี
23-11-60 ค่ายล้อมรั้วด้วยรัก
23-11-60 ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
22-11-60 มหาวิทยาลัยคริสเตียนมาแนะแนวการศึกษา
21-11-60 โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า
20-11-60 มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี
17-11-60 กรีฑาสีสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี 2560
15-11-60 พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแผนกประถมศึกษา
14-11-60 โครงการอบรม "ลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร"
11-11-60 ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษา
06-11-60 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและนักเรียนรับเชื่อ
06-11-60 ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
04-11-60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560
04-11-60 นมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่งอในโอกาสย้ายบ้านพักใหม่
03-11-60 ศิษย์เก่ารุ่น 2521 มอบทุนใหักับนักเรียน
03-11-60 อบรมสัมมนา เรือง การเทศนา
03-11-60 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับอนุบาล ประจำปี 2560
03-11-60 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 ระดับประถมศักษาและมัธยมศึกษา
01-11-60 ขอแสดงความยินดี กับ นายพัชรพล ยาน๊ะ สอบได้คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
01-11-60 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสิรฐกิจ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
26-10-60 ร้องเพลงและร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
23-10-60 วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560
17-10-60 รีทรีตบุคลากรคริสเตียนและผู้สนใจ
06-10-60 ตรวจสุขภาพประจำปี
02-10-60 ประชุมเตรียมความพร้อม
01-10-60 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2560
28-09-60 วันพระราชทานธงชาติไทย
27-09-60 ศึกษาดูงานโรงเรียน
21-09-60 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ประจำปี 2560
21-09-60 มอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพรัชกาลที่ 9
20-09-60 ใส่ปุ๋ยแปลงนาข้าว
20-09-60 กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์
20-09-60 กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
19-09-60 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
19-09-60 นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด3 อันดับ(Top three) และมีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละรายวิชาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับม.6
19-06-60 นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด3 อันดับ(Top three) และมีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละรายวิชาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับม.5
19-09-60 นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด3 อันดับ(Top three) และมีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละรายวิชาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับม.4
18-09-60 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2560
15-09-60 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
14-09-60 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
13-09-60 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
13-09-60 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
13-09-60 ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในการแข่งขันฟุตบอลพลาสติก
13-09-60 ดูแลรักษาแปลงนาข้าว
12-09-60 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชาติ
12-09-60 นมัสการขอบคุณพระเจ้า สำหรับเปิดห้องพัสดุ
10-09-60 เยี่ยมเยียนคริสตจักรท่าสะแล
07-09-60 พิธีมอบทุนการศึกษา
02-09-60 ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนรังษีวิทยา
05-09-60 ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็ก
03-09-60 อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
02-09-60 ค่ายนักเรียนคริสเตียนและรับเชื่อ
01-09-60 แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
01-09-60 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน To Be Number One
01-09-60 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3 อันดับแรก (Top Tree) ระดับชั้น ม.1
01-09-60 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวาดภาพ
29-08-60 ตรวจมาตรฐานการปฎิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร
28-08-60 กิจกรรม To Be NumberOne
25-08-60 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล ชาย รุ่นอายุ 14 ปี ที่ได้รางวัลฃนะเลิศ
25-08-60 นำเสนอหลักสูตร English Genius Program
22-08-60 ร่วมงานฌาปนกิจศพ
22-08-60 พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560
19-08-60 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
19-08-60 ประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคมผู้ปกครองและครู
18-08-60 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560
18-08-60 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
17-08-60 อบรมให้ความรู้สุขภาพอนามัย
17-08-60 แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
17-08-60 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย
12-08-60 12 สิงหา มหาราชินี
11-08-60 85 พรรษา มหาราชินี
11-08-60 สาธิตวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี
11-08-60 มอบยาสีฟันให้กับโรงเรียน
09-08-60 มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย
09-08-50 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
08-08-60 รับมอบหนังสือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-Net
07-08-60 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560
04-08-60 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
03-08-60 โครงการเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยสู่ภาคประชาชน
31-07-60 คณะทหารจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลที่ 33 เชียงใหม่
28-07-60 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ
27-07-60 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 4
26-07-60 สัปดาพัฒนาคุณภาพชีวิต รอบพิเศษ
26-07-60 พิธีทบทวนคำปฎิญาณสวนสนาม
26-07-60 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 3
25-07-60 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
25-07-60 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 2
25-07-60 สนับสนุนอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียน
24-07-60 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 1
22-07-60 มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน
22-07-60 พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี
19-07-60 ศึกษาดูงาน English Program (EP)
19-07-60 พิธีรับมอบกล้าไม้
18-07-60 ร่วมพิธีมอบเปิดและมอบถวายสระว่ายน้ำ
17-07-60 ให้การตอนรับ
15-07-60 เข้าร่วมการแข่งขันโครางการธนชาติ ริเริ่มเติมเต็ม
15-07-60 มอบอุปกรณ์
12-07-60 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ
11-07-60 ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
07-07-60 60 พระชันษา เฉลิมพระเกียรติ
05-07-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560
04-07-60 อบรมให้ความรู้ "เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจไร้โรคเอดส์"
03-07-60 พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2560
03-07-60 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
03-07-60 รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
02-07-60 อบรมสัมนา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ " Active Learning "
30-06-60 พิธีปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
29-06-60 พิธีมอบถวายอาคาร "สิริพระคุณ"
27-06-60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
26-06-60 มอบรางวัลชนะเลิศแข่งขันชักเย่อ ระดับประถมศึกษา
26-06-60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560
26-06-60 ขอแสดงความยินดีทที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันฟุตบอล 5 คน
26-06-60 ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง
26-06-60 อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560
23-06-60 ศึกษาดูงานแนะแนว
22-06-60 การใช้สื่อ I Smart เพื่อการเรียนการสอน
17-06-60 ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560
16-06-60 ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย "ไปฮอกไกโดกันเถอะ"
16-06-60 ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
16-06-60 ปรึกษาหารือแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
14-06-60 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2560
10-06-60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ประจำปี 2560
08-06-60 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560
08-06-60 พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
06-06-60 อบรมธนาคารโรงเรียน
05-06-60 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
31-05-60 สร้างฝ่ายเก็บน้ำ
29-05-60 ค่ายจุดประกายรังษีฯ ระดับชั้น ม.1
27-05-60 ค่ายจุดประกายรังษีฯ ระดับชั้น ม.4
23-05-60 สนับสนุนการเรียนการสอน
20-05-60 อบรมเชิงปฎิบัติการ
19-05-60 ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
17-05-60 ประชุมประเมินบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
15-05-60 พบปะนักเรียน
14-05-60 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียนและวันระลึกโรงเรียน
12-05-60 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมุทิตาจิตบุคลากรเกษียรณอายุงาน
11-05-60 ปฐมนิเทศครูชาวต่างชาติ
11-05-60 ประชุมทีมงานวิชาการ
09-05-60 อบรมสัมมนา "ผู้นำกับการสร้างภาวะการทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร"
21-04-60 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
13.04-60 คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน
24-03-60 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น งาน "คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน"
24-03-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน ประชุมสามัญครั้งที่ 9
24-03-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
01-03-60 จากใจครูสู่ศิษย์
27-02-60 โครงการ IEP RSV OPEN HOUSE
25-02-60 พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
25-02-60 พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559
24-02-60 พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
24-02-60 พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
15-02-60 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2559
04-02-60 ขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
28-01-60 RSV มินิมาราธอน ครั้งที่ 19
25-01-60 สร้างฝาย ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9
23-01-60 สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด
16-01-60 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
14-01-60 วันเด็กสู่ชุมชน ประจำปี 2560
11-01-60 กีฬาเบญจมิตรนักเรียน ครั้งที่ 36
10-01-60 กล่าวคำปฎิญาณ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
27-12-59 คริสตมาสสู่ชุมชน
23-12-59 คริสตมาสผู้ปกครอง
23-12-59 คริสตมาสนักเรียน
22-12-59 พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมฉลองคริสตมาสบุคลากร
20-12-59 ร่วมแปรอักษร เนื่องในเทศกาลคริสตมาส เพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
17-12-59 คริสตมาสสู่ชุมชน ตามรอยในหลวง
16-12-59 มอบของขวัญคริสตมาส
02-12-59 กีฬาสี ประจำปี 2559
26-11-59 รีทรีตคณะครูและบุคลากรคริสเตียน
25-11-59 พิธีลงนามถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
25-11-59 พิธีถวายราชสดุดี
22-11-59 รวมพลังแห่งความภักดี
19-11-59 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสมุทร
16-11-59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
30-10-59 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียนรังษีวิทยา และบรรพชน (ปีที่ 68 )
26-10-59 พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย
23-10-59 วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
10-10-59 กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 38
29-09-59 ประชุมประจำเดือน
29-09-59 สนับสนุนสื่อประกอบการเรียนการสอน
21-09-59 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
21-09-59 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง
20-09-59 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559
20-09-59 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
19-09-59 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
16-09-59 ตรวจรับงานอาคารสิริพระคุณ
06-09-59 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
03-09-59 อบรม "ทบทวนแนวทางการวัดและประเมินการจัดทำแบบทดสอบ"
03-09-59 ค่ายนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวืตและนักเรียนคริสเตียน
27-08-59 รังษีวิทยาสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 8
18-08-59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
11-08-59 วันแม่แห่งชาติ
09-08-59 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ประจำปี 2559
08-08-59 กิจกรรม "วันอาเซียน" ประจำปี 2559
05-08-59 กิจกรรม "วันอาเซียนสภาคริสตจักร 2016"
04-08-59 พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
03-08-59 อบรมอาสาจราจร
02-08-59 นมัสการพระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
30-07-59 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559
28-07-59 พิธีส่งมอบกล้าไม้
27-07-59 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต รอบบุคคลทั่วไป
25-07-59 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต
12-07-59 นิเทศการเรียนการสอน
09-07-59 ประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครู
04-07-59 อบรมให้ความูร้ “โครงการพันธกิจเอดส์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย”
01-07-59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
25-06-59 อบรมสัมมนา
24-06-59 นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมวันต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ลงมติร่างรัฐธรรมนูญ
11-06-59 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
08-06-59 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27-05-59 Goodmorning RSV
27-05-59 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา
03-05-59 พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณผู้บริหาร
16-05-59 ผู้บริหารพบปะนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
13-05-59 นมัสการพระเข้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ระลึกการก่อตั้ง และมุทิตาจิต
09-05-59 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบปะ คณะครูและบุคลากร
08-04-59 รดน้ำดำหัวผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส
30-05-59 การแข่งขันฟุตซอล รังษีคัพ ครั้งที่ 6
25-03-59 นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันศุกร์ประเสริฐ
10-03-59 ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
03-03-59 นิเทศการสอนภาษาอังกฤษ
03-03-59 ร่วมพิธีจบหลักสูตร โรงเรียนฉือจี้
20-02-59 พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558
20-02-59 พิธีจบหลักสูตรนักเรีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
19-02-59 พิธีปัจฉิมโอวาทนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
19-02-59 พิธีปัจฉิมโอวาทนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
07-02-59 งานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ปี 2559
23-01-59 อบรมสัมมนาครูและบุคลากร ร่วมกับผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
16-01-59 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
04-01-59 มอบของขวัญเทศกาลคริสตมาส