โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561