อัลบั้มรูป : มอบของขวัญ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส ฝาง-แม่อาย

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา นำของขวัญคริสตมาสจากคณะครู-บุคลากร-นักเรียน ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/สามล้อรับจ้าง/คนเก็บขยะ/เด็กๆ ที่บ้าน-ตลาด-ข้างถนน ในพื้นที่ อ.ฝาง และ หมู่บ้านชาวเขาบ้านห้วยปู อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นการกระทำตามพระดำรัสสอนของพระเยซูคริสต์ที่สอนว่า "ซึ่งท่านกระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ แม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย" (มัทธิว 25 ข้อ 40) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
1 [ 2 ]