อัลบั้มรูป : มอบรางวัลชนะเลิศในการจัดบอร์ดเนื่องในเทศกาลคริสตมาส

ศจ.สมนึก ปินตาดวง อนุศาสก มอบรางวัลชนะเลิศให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการจัดบอร์ดเนื่องในเทศกาลคริสตมาส ณ ลานเอนกประสงค์อาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
1