อัลบั้มรูป : ครูดีเด่น ประจำปี 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ดังนี้ อ.กนิษฐา ใจยอด ระดับประถมศึกษา 2. อ.สุขศรี ปอเย็น ระดับประถมศึกษา และ อ.สุวรรณ จรรยานะ ระดับมัธยมศึกษา
1