อัลบั้มรูป : นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับโล่จากพลเองประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมือวันที่ 24 มกราคม 2561 ประกอบไปด้วย นางสาวพัชฎาพร รุ่งจรัสศิริ นางสาวฐิตาภา ยศวงศ์รัศมี และ นางสาวนาถชนก กาวิละ นักเรียนชั้น ม.5/7
1