อัลบั้มรูป : ร่วมงานปฎิรูปการศึกษา

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมพิธีเปิดงานปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่3 ภายใต้หัวข้อ"โอกาสเชียงใหม่ 4.0" ประธานพิธีโดย พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
1