อัลบั้มรูป : ร่วมสัมมนา หัวข้อ มรดกและความหวัง

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อมรดกคริสเตียน "มรดกและความหวัง" โดย Prof. Dr.John Zachariah (ประเทศอินเดีย) แปลโดย ดร.สาธนัญ บุญยเกียรติ ณ สำนักงานพันธกิจการศึกษา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
1