อัลบั้มรูป : งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับโรงเรียนในอำเภอฝาง เป็นตัวแทนอำเภอฝาง เข้าร่วมประกวดรถบุปผาชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพัันธ์ 2561 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รถบุปผาชาติ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และรถบุปผาชาติยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทาน
1 [ 2 ]