อัลบั้มรูป : โครงการผักปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่นใจ

อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรม "โครงการผักปลอดภัย ผู้บริโภคอุ่นใจ" แปลงเรียนรู้การเกษตร ตามแนวพระบรมราโชวาท โดยมี หน.ศูนย์โครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งครั้งนี้่ทางโรงเรียนได้เตรียมเมล็ดผักบุ้งและเมล็ดข้าวโพด พันธุ์ราชินีทับทิมสยาม , พันธุ์ฮอกไกโด ไว้ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทำกิจกรรมหว่านเมล็ดลงบนแปลงนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก พ่อหลวงอดุลย์ บุญทา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
1 [ 2 ]