นักเรียนรับใบ ปพ.1 และ ปพ.7

ผู้เข้าชม : 871
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2559 กำหนดให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่ลาออก) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกคน) มารับใบ ปพ.1 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องทะเบียน โรงเรียนรังษีวิทยา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-383124-5 ต่อ 300

กำหนดการรับใบ ปพ.1 และ ปพ.7 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 4 เมษายน 59 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้อง ม.601-603
วันที่ 5 เมษายน 59 แผนศิลป์ - คำนวณ ห้อง 604 - 605
วันที่ 6 เมษายน 59 แผนศิลป์ - คำนวณ ห้อง 606 - 607
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง