ดำหัวครูบา หวนหาสถาบัน

ผู้เข้าชม : 501
ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารอำนวยการ
กำหนดการ
13.00 - 15.00 น. เป็นต้นไป
15.00 - 16.00 น. พิธีรดน้ำดำหัว
16.00 - 21.00 น. กิจกรรมภาคนันทนาการ

เชิญชวนบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมงาน "คืนสู่เหย้า ชาวรังษีฯ"
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง