สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้ ระบบรับกลาง (Admission)

ผู้เข้าชม : 399
ผู้สนใจหรือผู้ที่จะสมัครควรศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ นี้ให้ถ่องแท้
เมื่อมีปัญหาข้อสงสัยโปรดสอบถามโดยตรงที่ระบบรับสมัครฯ
ติดตามได้ที่นี่ >>>http://www.02dual.com/admission_news/933/
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง