พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส

ผู้เข้าชม : 500

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีรดน้ำดำหัว ให้กับผู้บริหารและครูอาวุโส
เวลา 13.20 - 14.50 น. ณ อาคารสิริพระพร
ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง