ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2560

ผู้เข้าชม : 687
สถานกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า รัฐบาลญี่ปุ่น ได้จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชาวไทย ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2559
ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถานกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนส พาร์ค เลขที่ 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50110 เบอร์โทรศัพท์ 053-203367 ต่อ 190 หรือ 104
สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ โอมเพจของสถานกงศุลใหญ่ ที่ http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html และโฮมเพจสถานฑูตญี่ปุ่น ที่ www..th.emb-japan.co.jp หรือ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น และสถานเอกอัคราชฑูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือส่งใบสมัครได้ตามที่อยู่ข้างต้น


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง