ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้เข้าชม : 167

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่