ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ภายใน)

ผู้เข้าชม : 568

นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสาร
ให้ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์การเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ภายในวันที่ 10 พฤศิจายน 2559 ที่ครูประจำชั้น
หากไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


าวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (โควต้าภายใน)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (โควต้าภายใน)

<<<ปล. เลื่อนลงไปเรื่อยๆ ประกาศทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 >>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่