ค่าย Day Camp ลูกเสือสมุทร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เข้าชม : 370

ค่าย Day Camp ลูกเสือสมุทร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ลำน้ำกก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ผู้ดูแลกิจกรรม
- รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
- คณะครูแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะกรรมการ / ผู้กำกับลูกเสือ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง