รีทรีตบุคลากรคริสเตียน

ผู้เข้าชม : 445

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม "รีทรีตบุคลากรคริสเตียน" ประจำปี 2559
โดยมี ศจ.ดร.ชุลีพรรณ ศรีสุนทร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ณ คริสตจักรสันต้นปิน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง