RSV มินิมาราธอน ครั้งที่ 19

ผู้เข้าชม : 347
สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับ โรงเรียนรังษีวิทยา และศิษย์เก่าฯ ขอเชิญทุกท่านผู้รักและสนใจในการออกกำลังกาย ร่วมการแข่งขัน
RSV มินิมาราธอน ครั้งที่ 19” ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ตลอดจนสร้างความผูกพันในครอบครัวให้เข้มแข็งและต้านภัยยาเสพติด
2. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ในด้านต่างๆ

วันและเวลาจัดการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 05:30 น. ลงทะเบียน
เวลา 06:30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 07:00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา

กติกาการแข่งขัน
อนุบาล - ป.3 แข่งแบบครอบครัวๆ ละ 2 คน โดยจะวิ่งกับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ (ระยะทาง 2 กม.)
อายุไม่เกิน 12 ปี แข่งเดี่ยว (ระยะทาง 9 กม.)
อายุ 13 ปี ขึ้นไป แข่งเดี่ยว (ระยะทาง 16 กม.)

วันรับสมัคร
1. ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มกราคม 2560
2. วันที่ 28 มกราคม 2560 ก่อนเวลา 05:30 น.

อัตราค่าสมัคร
อนุบาล - มัธยมศึกษาปีทีี่ 6 บัตรราคา 40 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี บัตรราคา 40 บาท
รุ่นอายุ 21 ปี ขึ้นไป บัตรราคา 150 บาท

สถานที่รับสมัคร
1. ห้องธุรการ โรงเรียนรังษีวิทยา โทร. 053-383124-5
2. บริเวณสนามแข่งขัน วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560

ประเภทและกลุ่มอายุในการวิ่งแต่ละรุ่น
นักเรียน
อนุบาล แบบครอบครัว
ป.1 - ป.3 แบบครอบครัว
ไม่เกิน 12 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
13 - 15 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
บุคคลทั่วไป
16 - 20 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
21 - 30 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
31 - 40 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
41 ปี ขึ้นไป แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง

รางวัล
1. ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล สำหรับ ลำดับ 1 - 3 ของทุกรุ่น
2. เกียรติบัตร สำหรับ 10 ลำดับแรกของทุกรุ่น
3. รางวัลจับสลาก(หางบัตร) จากหมายเลขบัตรวิ่ง

การรับรางวัล
ผู้เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1 - 10 ของทุกรุ่น จะต้องรายงานตัวเพื่อรับรางวัลต่อคณะกรรมการ และแสดงหลักฐานบัตรประจำตัว ที่ระบุ วัน/เดือน/ปี เกิด ภายในเวลา 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่