กำหนดการจองและรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าชม : 619

กำหนดวัน เวลา การจองและรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 มีนาคม 2560 (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์)
ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา
ปล. ท่านผู้ปกครองสามารถจองหนังสือเรียนที่หัวหน้าแผนก ที่นักเรียนสังกัด
(ท่านจะได้รับใบเสร็จในวันถัดไป)

กำหนดการรับหนังสือจอง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้น ป.1 - ป.3
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้น ป.4 - ป.6
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้น ม.1 - ม.3
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30
หมายเหตุ กรุณานำใบเสร็จรับเงินการจองหนังสือ มาแสดงในการรับหนังสือด้วย
สำหรับแผนกอนุบาล ทางแผนกจะจัดเตรียมไว้ในห้องเรียน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่