บุคลากรตามโครงสร้าง อบรมเชิงปฎิบัติการ

ผู้เข้าชม : 171

ขอเชิญบุคลากรตามโครงสร้าง
อบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ระยะ 3 ปี
วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง