ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ผู้เข้าชม : 220
โรงเรียนรังษีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้นโดยตรง เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียน และพบปะพูดคุย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่