มินิมาราธอน ครั้งที่ 20

ผู้เข้าชม : 669

สมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับ โรงเรียนรังษีวิทยา ขอเชิญทุกท่านผู้รักและสนใจในการออกกำลังกาย
ร่วมการแข่งขัน RSV มินิมาราธอน ครั้งที่ 20” ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ได้ออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
2.เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ โรงเรียนรังษีวิทยา

วันและเวลาจัดการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560
เวลา 05:30 น. ลงทะเบียน
เวลา 06:30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 07:00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา

กติกาการแข่งขัน
อนุบาล - ป.3 แข่งแบบครอบครัวๆ ละ 2 คน
โดยจะวิ่งกับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ (ระยะทาง 2 กม.)
อายุไม่เกิน 12 ปี แข่งเดี่ยว (ระยะทาง 9 กม.)
อายุ 13 ปี ขึ้นไป แข่งเดี่ยว (ระยะทาง 16 กม.)
อายุ 13 - 15 ปี แข่งทีม (ระยะทาง 16 กม.)
อายุ 16 - 20 ปี แข่งทีม (ระยะทาง 16 กม.)

เส้นทางการแข่งขัน
ตามแผนที่ที่กำหนดไว้

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันรับสมัคร
1. ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2560
2. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ก่อนเวลา 05:30 น.

อัตราค่าสมัคร
นักเรียน ราคา 50 บาท
ประชาชนทั่วไป ราคา 160 บาท

สถานที่รับสมัคร
1. ห้องธุรการ โรงเรียนรังษีวิทยา
โทร. 053-383124-5
2. บริเวณสนามแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560

ประเภทและกลุ่มอายุในการวิ่งแต่ละรุ่น

นักเรียน
เตรียม -อนุบาล 3 แบบครอบครัว
ป.1 - ป.3 แบบครอบครัว
ไม่เกิน 12 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
13 - 15 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง

บุคคลทั่วไป
16 - 20 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
21 - 30 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
31 - 40 ปี แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง
41 ปี ขึ้นไป แข่งเดี่ยว ชาย/หญิง

ประเภททีม ทีมละ 5 คน
13 - 15 ปี แข่งทีม
16 - 20 ปี แข่งทีม
(หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา)

รางวัล
1. ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล สำหรับ ลำดับ 1 - 3 ของทุกรุ่น
2. เกียรติบัตร สำหรับ 10 ลำดับแรกของทุกรุ่น
3. มอบเหรียญที่ระลึกสำหรับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยในเวลาไม่ เกิน 10.00 น.

การรับรางวัล
ผู้เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1 - 10 ของทุกรุ่น จะต้องรายงานตัวเพื่อรับรางวัลต่อคณะกรรมการ และแสดงหลักฐานบัตรประจำตัว ที่ระบุ วัน/เดือน/ปี เกิด ภายในเวลา 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : 1. นักกีฬาต้องมีสัญลักษณ์ครบทุกจุดที่วิ่งผ่าน
2. สำหรับประเภททีม ต้องเข้าเส้นชัยครบทั้งทีม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่