บุคลากรตามโครงสร้าง ร่วมนมัสการพระเจ้า

ผู้เข้าชม : 174

ขอเชิญบุคลากรตามโครงสร้าง ร่วมนมัสการพระเจ้า
ประจำเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทา
เทศนา โดย อ.สมาน ไชยสถาน
ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง